MakerSpace NV og Københavns klubber

Værkstedet er en del af UngeVærk Smedetoften.

Til det pædagogiske personale tilbyder vi både kreative aktiviteter arrangeret af værkstedsteamet samt adgang til og brug af vores faciliteter og maskiner .

Vi anbefaler, men kræver ikke, at klubbernes personale deltager i vores værkstedskurser for fagprofessionelle. På den måde kan de både bistå værkstedsteamet og selv benytte værkstedet sammen med deres brugere.

Vi har tre typer aftaler, som gælder for både vores aktiviteter og eget brug af værksted:

1. Faste aftaler i et fast tidsrum hver uge.

2. Aftaler indgået med minimum en dags varsel.

3. Ad hoc-aftaler med minimum 3 timers varsel og risiko for manglende plads.

Læs mere om vores tilbud i UngeVærk Smedetoften

Se også vores idékatalog med forslag til aktiviteter og projekter i vores værksted.