MakerSpace NV og kommunale og boligsociale samarbejdspartnere

MakerSpace NV og UngeVærk Smedetoften ligger placeret centralt i forhold til at kunne indgå i samarbejdsrelationer med en lang række unge- og naboskabsaktører.

På samme matrikel som os bor Beboerprojekt Nordvest, en boligsocial helhedsplan under FSB, AAB, AKB Kbh og 3B, hvis fokus er at give beboerne på Bispebjerg en bedre livssituation, styrket naboskab samt adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud.

Lige om hjørnet ligger Biblioteket på Rentemestervej og Børnekulturhuset Sokkelundlille, som begge er hjemmehørende under Kultur- og Fritidsforvaltningen og udbydere af kulturelle og kreative tilbud til områdets beboere. Vi er ligeledes i partnerskab med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring EU-projektet Centrinno, hvis formål er at udvikle strategier, tilgange og løsninger for, hvordan man kan forny og bruge tidligere industriområder i byer til produktionsområder og innovative hubs.

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke under Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis forgænger Områdefornyelse Nordvest var med til at grundlægge MakerSpace NV, er også Centrinno-partner og arbejder for at understøtte en positiv udvikling i lokalområdet gennem fysiske, sociale og kulturelle indsatser. Vi har snitflader med deres ungeindsats.

Endelig er kolleger i de andre fritidstilbud og på skolerne under Børne- og Ungeforvaltningen samt i de understøttende indsatser i Socialforvaltningen vores naturlige og daglige samarbejdspartnere omkring de unge brugere af værkstedet.