Hvad er en Maker?

En Maker er det engelske ord for folk, der skaber ting selv i et kreativt og innovativt regi.

Hvad er et Makerspace?

Et Makerspace er et værksted, hvor Makere kan arbejde med digitale teknologier som lasercuttere, CNC-skærere og 3D-printere mv., og hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi.

Maker-bevægelsen oplever stor fremgang, og der dukker hele tiden flere og flere MakerSpaces op i Danmark og internationalt. Mange Maker-fællesskaber opfatter sig selv, som en del af en bredere demokratiseringsbevægelse, hvor viden, erfaring og højteknologisk værktøj bliver delt, således at faciliteter og maskiner, som almindelige mennesker sjældent har adgang til, bliver mere alment og tilgængeligt.

Hvad er MakerSpace NV?

MakerSpace NV opstod i kraft af en bevilling fra Villum Fonden under programmet Børn, Unge og Science, hvis formål er, at flere børn og unge får en stærk science-kapital, dvs. science-relateret viden og kompetencer. MakerSpace NV’s samarbejde med Villum Fonden lå under Børn, Unge og Science i Fritiden, hvis formål er at tilbyde børn, unge og deres familier adgang til inspirerende science-aktiviteter. MakerSpace NV’s formål var i projektbeskrivelsen beskrevet som “Skabelse af et fagligt attraktivt og socialt engageret Maker-miljø på Smedetoften og udvikling af et lærende og kreativt værksted, hvor unge indgår i konstruktive Maker-fællesskaber med professionelle og frivillige”.

Forankringen af MakerSpace NV ved udløb af projektperioden er sket i to spor: Som en del af af fritidstilbuddet UngeVærk Smedetoften OG som et Bydelsværksted for lokalområdet forankret i en frivillige paraplyforening.

Yderligere information om projektperioden og forankringsfasen samt den aktuelle drift af MakerSpace NV kan fås ved kontakt til projektleder Lisette Rasmussen på 61399764.

Hør en maker, en ung fra værkstedet og en lektor, som forsker i maker-pædagogik, fortælle om makertankegangen, om vores arbejde i MakerSpace NV og om makerspaces funktion som læringsmiljø i forbindelse med vores MakerFest Nordvest d. 2-3. september 2022.