Mød MakerSpace NVs samarbejdspartnere

MakerSpace NV eksisterer i kraft af vores samarbejdsrelationer. Værkstedet opstod som resultat af fondsstøtte fra Villum Fondens Børn, unge og science’-program, og vi har siden modtaget bevillinger fra andre fonde og puljer. Desuden er flere af vores aktiviteter arrangeret og afviklet i fælleskab med kolleger fra Børne- og Ungeforvaltningen, med aktører fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og fra Teknik- og Miljøforvaltningen samt med vores naboer i den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Nordvest.

Vores faste brugere kommer fra områdets klubber og skoler, hvor vi både kan tilbyde at facilitere aktiviteterne og stille vores lokaler og maskiner til rådighed for deres egne projekter. Desuden tilbyder vi kurser i brug af værkstedets maskiner til pædagogisk personale og skolelærere.

Lokale foreninger, virksomheder og iværksættere har mulighed for at benytte vores faciliteter og være medlem af vores paraplyforening, hvor de til gengæld stiller deres egne vidensområder og ressourcer til rådighed for de øvrige brugere i værkstedet.