MakerSpace NV…

…er en del af UngeVærk Smedetoften OG et Bydelsværksted for lokalområdet

UngeVærker er Københavns Kommunes tilbud til de 14-18 årige og en del af fritidscentrenes samlede tilbud. Hvert UngeVærk har sin egen profil, og i UngeVærk Smedetoften er der fokus på Job og Uddannelse, Iværksætteri, Demokrati og Værksteder.

MakerSpace NV bidrager til alle fire fokusområder ved at stille vores lokaler, maskiner og personale til rådighed for aktiviteter i samarbejde med fritidstilbuddenes pædagogiske personale, som også kan få kurser i brug af værkstedets faciliteter.

Som Bydelsværksted arbejder vi sammen med skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi holder desuden NaboSøndage med åbent værksted, workshops og events uden for klub- og skoletid for lokalområdets beboere, familier, foreninger og virksomheder. På den måde har vi aktiviteter for alle aldersgrupper.

Læs mere om vores vores samarbejdspartnere.

Læs mere om om vores faciliteter og maskiner.

MakerSpace NV ligger på Smedtoftens Plads. Læs mere om pladsen på Rumsans’ hjemmeside, hvor nedenstående billeder er hentet.