MakerSpace NV…

…er en del af UngeVærk Smedetoften OG et Bydelsværksted for lokalområdet

UngeVærker er Københavns Kommunes tilbud til de 14-18 årige og en del af fritidscentrenes samlede tilbud. Hvert UngeVærk har sin egen profil, og i UngeVærk Smedetoften er der fokus på Job og Uddannelse, Iværksætteri, Demokrati og Værksteder.

MakerSpace NV bidrager til alle fire fokusområder ved at stille vores lokaler, maskiner og personale til rådighed for aktiviteter i samarbejde med fritidstilbuddenes pædagogiske personale, som også kan få kurser i brug af værkstedets faciliteter. Vi arbejder desuden sammen med skoler og uddannelsesinstitutioner omkring forlagt undervisning og projektforløb, ligesom vi tilbyder værkstedskurser til lærerne.

Som Bydelsværksted tilbyder vi åbent værksted for alle hver søndag til NaboSøndag, og vi arrangerer workshops og events uden for klub- og skoletid for lokalområdets beboere, familier, foreninger og virksomheder. På den måde har vi aktiviteter for alle aldersgrupper. Bydelsværkstedets aktiviteter er organiseret i Paraplyforeningen MakerSpace NV. Medlemmer af paraplyforeningen bidrager til planlægning og afvikling af NaboSøndage, workshops og events og har udvidet adgang til værkstedsfaciliteterne

Læs mere om vores vores samarbejdspartnere.

Læs mere om om vores faciliteter og maskiner.

MakerSpace NV ligger på Smedtoftens Plads. Læs mere om pladsen på Rumsans’ hjemmeside, hvor nedenstående billeder er hentet.